Araş. Gör. HİLAL GENÇ ÇOPUR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2015 - 2021

TEZ: Dijital oyun destekli matematik eğitim programının 54-66 aylık çocukların saymaya ilişkin temel matematik becerilerinin gelişimine etkisi

Lisans

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2007 - 2011

Yüksek Lisans

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

- 2015

TEZ: Okul öncesi dönem çocuklarının çoklu zekâ alanları ile çevreye karşı tutumlarının incelenmesi

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-

Üniversite Dışı Deneyim

  • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı, 2011 - 2013

Makaleler

1. “İki Dilli Çocuklar için Türkçe Değerlendirme Aracı (İÇ-TDA)”nın Geliştirilmesi ve GeçerlikGüvenirlik Çalışması

Temel Zeynep Fulya, Genç Çopur Hilal, Akpınar Ümmühan, İnci Mehmet Akif, Karakuş Özdemir Ebru, Balcı Aslı, Ertör Eren, Kaya Gülçin, Aktemur Gürler Serap, Kurupınar Abdulhamit, Ertürk Zafer, Yayın Yer: Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Matematik Alanında Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İçerik Analizi

Yıldız Rukiyye, Genç Çopur Hilal, Dağlıoğlu Hacer Elif, Yayın Yer: 676972, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Google Play Store ve Apple Store’daki Dijital Oyunların Matematik Eğitimi Standartları ve Çocuğa Uygunluğu Açısından İncelenmesi

Genç Hilal,Dağlıoğlu Hacer Elif,Dağlı Hatice, Yayın Yer: Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli Pro-Quest(ABD), Ulrich’s WEB(ABD), Google-Scholar(ABD), ICI-Index Copernicus International(Polonya/AVRUPA BİRLİĞİ),DAIJ, OAJI, Global Impact Factor, ResearchBib, SIndex, CiteFactor, JournalInformatics, BASE, PubGet, Index Scholar, Region-Hovedstaden, SOBI Özgün Makale


4. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çoklu Zekâ Alanları ile Çevreye Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Genç Hilal,Arslan Emel, Yayın Yer: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. erken çocukluk döneminde üstün yetenekli çocuklar ve oyun

Genç Hilal,Dağlıoğlu Hacer Elif, Yayın Yer: Eğitim Ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli DRJI,TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, SİNDEX Derleme Makale


6. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akdemik Motivasyonları İle Matematik Öğretimine İlişkin Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dağlıoğlu Hacer Elif,Genç Hilal,Yüksek Usta Semiha, Yayın Yer: Turkish Studies, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-Gate, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Googl Özgün Makale


7. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonları İle Matematik Öğretimine İlişkin Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dağlıoğlu Hacer Elif,Genç Hilal,Yüksek Usta Semiha, Yayın Yer: Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 2017

Uluslararası Hakemli ULAKBİM,EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, Özgün Makale


8. ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ GELECEKTE NE OLMAK İSTEDİKLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Genç Hilal,Ersoy Özlem, Yayın Yer: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ),ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST) ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST) Özgün Makale


Bildiriler

1. An investigation of pre-schoolers’ environmental attitude and multiple intelligence

Arslan Emel,Genç Hilal, Yayın Yeri: 20th ınternational conference on teaching, educationlearning (ICTEL), 27.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. TÜRKİYE DEKİ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ OKUL ÖNCESİ MATEMATİK KAVRAM VE BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Genç Hilal,Dağlıoğlu Hacer Elif,Yıldız Rukiyye, Yayın Yeri: ULUSLARARSI IV. ÇOCUK GELİŞİMİ KONGRESİ, 24.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Farklı kuşaklarda ebeveynlik

Tüfekci Akcan Aysel,Paslı Hatice,Köyceğiz Mehlika,Genç Hilal, Yayın Yeri: Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi: 50 Yılda Çocuk Gelişiminin İz Bırakan Yolculuğu, 24.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. Türkiye’de okul öncesi dönemde matematik alanında yapılan çalışmalara ilişkin bir içerik analizi

Yıldız Rukiyye,Genç Hilal,Dağlıoğlu Hacer Elif, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Avrasya Kongresi (EJER), 22.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


5. İki dilli çocuklar için dil gelişimi değerlendirme aracının geliştirilmesi: pilot çalışma

Temel Zeynep Fulya,Genç Hilal,Gürgah Oğul İrem,Akpınar Ümmühan,Ördek İnceoğlu Seval,İnci Mehmet Akif,Karakuş Ebru, Yayın Yeri: 5. uluslararsı okul öncesi eğitimi kongresi, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Development And Validity-Reliability Study Of “Turkish Language Skills Assessment Tool For Bilingual Children”

Temel Zeynep Fulya,Genç Hilal,Akpınar Ümmühan,İnci Mehmet Akif,Balcı Aslı,Ertör Eren,Aktemur Gürler Serap,Kaya Gülçin, Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ KONGRESİ, 05.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


7. Translation of the Digital Game Critter Corral into Turkish and Its Evaluation in Terms of Mathematics Education Standards and Appropriateness for Children

Genç Çopur Hilal, Dağlıoğlu Hacer Elif, Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME - 2021),

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>