Prof. Dr. AHMET GÖKBEL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Lisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

2011 - 2016

Doktora

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)

1990 - 1994

TEZ: Anadolu’xxda Varsak Türkmenleri ve bunların dini folklorundaki gelenek ve değişmeler

Yüksek Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

1987 - 1990

TEZ: Yahyalı çevresindeki varsakların dini folklorunda gelenek ve değişmeler

Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT PR.

1982 - 1987

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019-
 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010-
 • Profesör Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2004-2010
 • Doçent Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1999-2004
 • Yardımcı Doçent Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1995-1999

Verdiği Dersler

 • Uygarlık Tarihi Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Politikada Din Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uygarlık Tarihi Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Politikada Din Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Batı ve Ortadoğu Kökenli Dini Akımlar ve Türkiye Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kültürel Evrim ve Anadolu Lisans, 2013-2014
 • Sosyo-Kültürel Antropolojiye Temel Yaklaşımlar ve Kültürel Kuramlar Lisans, 2013-2014
 • Sosyolojiye Giriş Lisans, 2013-2014
 • Sosyo-Kültürel Anatropolojiye Giriş Lisans, 2013-2014
 • Felsefeye Giriş Lisans, 2012-2013
 • Sosyo-Kültürel Anatropolojiye Giriş Lisans, 2012-2013
 • Kültürel Evrim ve Anadolu Lisans, 2012-2013
 • Sosyo-Kültürel Antropolojiye Temel Yaklaşımlar ve Kültürel Kuramlar Lisans, 2012-2013
 • Sosyolojiye Giriş Lisans, 2012-2013
 • Felsefeye Giriş Lisans, 2011-2012
 • Sosyolojiye Giriş Lisans, 2011-2012
 • Sosyal Antropolojiye Giriş Lisans, 2011-2012
 • Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Lisans, 2010-2011
 • Sosyolojiye Giriş Lisans, 2010-2011

Akademik / İdari Görevler

 • Myo/Yüksekokul Müdürü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2018
 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 - 2019
 • Rektör Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Dekan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2019
 • Fakülte Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2010 - 2019
 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2010 - 2019
 • Dekan Cumhuriyet Üniversitesi, , 2006 - 2010
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Cumhuriyet Üniversitesi, , 2006 - 2010
 • Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği Cumhuriyet Üniversitesi, , 2006 - 2010
 • Dekan Yardımcısı Cumhuriyet Üniversitesi, , 2002 - 2003
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Cumhuriyet Üniversitesi, , 2001 - 2004
 • Fakülte Kurulu Üyeliği Cumhuriyet Üniversitesi, , 2000 - 2003
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Cumhuriyet Üniversitesi, , 1995 - 2006
 • Anabilim Dalı Başkanı Cumhuriyet Üniversitesi, , 1995 - 2010

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretim Üyesi (Yök) Ahi Evran Üniversitesi, 2010 -
 • Öğretim Üyesi (Yök) Cumhuriyet Üniversitesi, 1995 - 2010
 • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, 1987 - 1995

Makaleler

1. Afganistan Türkmenlerinde Doğum ve Çocukla İlgili Örf, Adet, İnanç ve Uygulamalar

Gökbel Ahmet, Nasır Bory, Yayın Yer: Folklor/Edebiyat, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


2. KAZAKİSTAN’DA PETROL, DOĞALGAZ ve DIŞ POLİTİKA: RUSYA, ÇİN, ABD ve AB DENGESİ

Gökbel Ahmet, Turganbayeva Togzhan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi İibf Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


3. The Country Exposed To Regional Entrapment After The Arab Spring: Yemen

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Diplomasi Araştırmaları Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


4. Balkanlarda Osmanlı Öncesi Kuman/Kıpçak Türkleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Journal Of Universal History Studies, 2020

Ulusal Hakemli Index Islamıcus Özgün Makale


5. Ahîliğin Ortaya Çıktığı Dönemde Anadolu'da Sosyo Kültürel Yapı

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Ahiname, 2020

Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor Araştırma Notu


6. Bacıyân-ı Rûm (Anadolu Bacıları)

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Ahiname, 2019

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


7. AB ÜYELİĞİ SONRASI BULGARİSTAN’DATÜRK AZINLIĞA DAİR DEVAM EDENSORUNLAR

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


8. ISLAMIC ALGORITHMIC EQUITYPORTFOLİO

Gökbel Ahmet,Arslan Halil, Yayın Yer: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli DİĞER Özgün Makale


9. “Balkanlardan İzlenimler”

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Teknik Not


10. “Mevlâna Yılı Münasebetiyle Sarı Saltuk Baba’dan Misgin Baba’ya II. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu” Ve Romanya İzlenimleri”,

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Teknik Not


11. ”Türkmen Sempozyumu” ve İran İzlenimleri,

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Folklor/Edebiyat, 2005

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Teknik Not


12. Geçmişten Günümüze Sivas’ta Misyonerlik Faaliyetleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Hayat Ağacı, 2005

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


13. İnanç Tarihi Açısından XX. Yüzyılda ve Günümüzde Sivas

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Halkbilim Araştırmaları, 2004

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


14. Sivas Yöresinde Doğumla İlgili İnanç ve Âdetler

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Folklor/Edebiyat, 2004

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Gürün’de Ziyaret Yerleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: C.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


16. Kıpchaks And Kumans

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: The Turks, 2002

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


17. Şarkışla Yöresinde Ziyaret Yerleri ile İlgili İnanç ve Uygulamalar

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2002

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Yıldızeli İlçesinin İnanç Coğrafyası ve Bu Yörede Yaşayan Alevilerde ‘Yer-Su’ İnancının İzleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Folklor/Edebiyat, 2002

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Kıpçaklarda Sosyo-Kültürel Ve Dini Yapı

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Türkler, 2002

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


20. M. Şemseddin (Günaltay) ve Dinler Tarihine Yaptığı Katkılar

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


21. Kangal Yöresinde Ziyaret Yerleri ile İlgili İnanç ve Uygulamalar

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 1999

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


22. İmranlı İnanç Coğrafyası ve İnanç ve Uygulamalar

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


23. Milli Birlik-Beraberlik ve Ülke Kalkınmasında Dinin Önemi

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Diyanet Aylık Dergi, 1997

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


24. Karacaoğlan ve Varsak Türkmenleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: İçel Kültürü, 1996

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


25. Ölüleri Kutsallaştırma: Türbeler ve Ziyaret Yerleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


26. Farsak Aşiretleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: Erciyes, 1996

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


27. Anadolu’da Yaşayan Halk İnanışlarından Çaput Bağlama ve Nazar

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


28. Varsak Türkmen Aşiretleri ve Varsağıları

Gökbel Ahmet, Yayın Yer: İçel Kültürü, 1995

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. Nuh Tufanı ve Ağrı Dağı

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Türk Kültüründe Ağrı Dağı, 29.06.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Yıldızeli Yöresi Alevî Kültüründe İnanç Önderleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dünyası inanç Önderleri Kongresi Bildirileri, 28.10.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Codex Cumanicus” Işığında Kuman/Kıpçaklarda Aile Yapısı, Evlenme ve Düğün

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: XI. Uluslar Arası Edebiyat Şöleni, 28.10.2005

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Kuman/Kıpçak Türkleri’nde Ölüm ve Ölü Gömme İle İlgili İnanç ve Âdetler

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, 26.11.2004

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Türk Halk İnançlarında Din ve Din Anlayışı: Kurban Kültü Örneği

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Dinler Tarihi Araştırmaları II, 21.11.1998

Ulusal Tam metin bildiri


6. Türk Dünyasında Türkiye’nin Dış Yardımları: Kırgızistan Örneği

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: International Central Asia Symposium: Migration, Poverty and Identity, 20.04.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Türkiye’nin Türk Dünyasına Dış Yardımları: Kırgızistan Örneği

Gökbel Ahmet,Akıllı Erman, Yayın Yeri: Uluslararası Orta Asya Sempozyumu“Göç, Yoksulluk ve Kimlik”17-20 Nisan 2018-BİŞKEK, 20.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. Yıldızeli Yöresinde Yaşayan Aleviler Arasında Ocak ve Nazarla İlgili İnanç ve Uygulamalar

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 19.10.2007

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Türkiye’nin Türk Dünyasına Dış Yardımları: Kazakistan Örneği

Gökbel Ahmet,Akıllı Erman, Yayın Yeri: 3rd International Congress on Economics, Finance and Energy - EFE’2018, 18.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


10. Türk Dünyasında Türkiye’nin Dış Yardımları: Kazakistan Örneği

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: 3rd International Congress On Economics, Finance and Energy, 18.04.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


11. Geçmişten Günümüze Sivas’ta Misyonerlik Faaliyetleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Türk Dünyasında Misyonerlik, 17.04.2005

Uluslararası Tam metin bildiri


12. Türk İslam Geleneğinde Aile

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Küreselleşen Dünyada Aile Sempozyumu, 16.04.2009

Ulusal Tam metin bildiri


13. İslam’da Aile Modeli ve Hz. Muhammed

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: International Conference On Family, 15.07.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


14. Şarkışla Yöresinde Koyun Baba ve Kardeşleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Uluslararası Nehrin Piri: Koyun Baba Sempozyumu, 14.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Sivas’ta Ahîlik Geleneği

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 13.10.2004

Ulusal Tam metin bildiri


16. Bulgaristan Türk Halk Kültüründe Kuman (Kıpçak) Türkleri’nin Yeri

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: II. Uluslararası Bulgaristan Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 12.10.2001

Uluslararası Tam metin bildiri


17. Osmanlı Safevi Münasebetlerinde Varsak Türkmenlerinin Konumu

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: I. Uluslar arası Şah Hatai (Şah İsmail) Sempozyum Bildirileri, 11.10.2003

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Yahyalı’da Yaşayan Eski Türk İnançlarından İzler

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, 11.04.2003

Ulusal Tam metin bildiri


19. Kıpçak Türkleri’nde Hıristiyanlık

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: 2000. Yılında Hıristiyanlık-Dünü, Bugünü ve Geleceği’, 10.06.2001

Ulusal Tam metin bildiri


20. Varsak Türkmenlerinde Yer-Su İnancının İzleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Dinler Tarihi Araştırmaları I, 09.11.1996

Ulusal Tam metin bildiri


21. II. Meşrutiyet ve 31 Mart Tarihleri Arasında Türk Basınında Kadınla İlgili Tartışmalar

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: 100. Yılında İkinci Meşrutiyet Kongresi, 07.05.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Kayseri ve Yöresinde Varsak Türkmenleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, 07.04.2000

Ulusal Tam metin bildiri


23. Balkanlarda Osmanlı Öncesi Kuman (Kıpçak) Türkleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: II. Uluslararası Balkan Türkoloji Sempozyumu, 06.09.2002

Uluslararası Tam metin bildiri


24. Sivas ve Tokat Çevresinde Misyonerlik

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Dinler Tarihi Araştırmaları V (Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik, 02.10.2005

Ulusal Tam metin bildiri


25. Sivas Yöresinde Albasması İle İlgili İnanç Ve Uygulamalar

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 01.09.2006

Uluslararası Tam metin bildiri


26. Makâlât ve Velâyetnâme’ye Göre Hacı Bektaş-ı Veli’de İbadet Anlayışı

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu, 01.01.2009

Uluslararası Tam metin bildiri


27. Türk İslam Kültüründe Hoşgörü

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Birlikte Yaşama Kültürü” II. Ulusal Sivas Sempozyumu,

Ulusal


28. Şarkışla Yöresinde Yatırlar

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Halk Kültürümüzde Sivas’ın Yeri,

Ulusal Tam metin bildiri


29. Anadolu’da Varsak Türkmenleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: International Conference On Turkmen History,

Uluslararası Tam metin bildiri


30. Mevlâna ve Hacı Bektaş-ı Veli’de İnsan Telakkisi

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: Mevlâna Yılı Münasebetiyle Sarı Saltuk Baba’dan Misgin Baba’ya II. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu,

Uluslararası Tam metin bildiri


31. Ahiliğin Sosyo-Ekonomik İşlevleri

Gökbel Ahmet, Yayın Yeri: II. Ahi Evran-ı Velî ve Ahîlik Araştırmaları Sempozyumu – Bildiriler,

Ulusal Tam metin bildiri


Projeler

1. KÜLTÜREL DİPLOMASİDE KÜLTÜR MERKEZLERİNİN ROLÜ

Kültürel Diplomasi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.03.2018 30.11.2018


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804648

--%>