Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AKKAYA
Mucur Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Projeler\Projects

Devam Eden :

1.        Ti/n-GaAs Schottky Engel DiyotlarınınSıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim (I-V-T)Karakteristiklerinin incelenmesi, ERÜ-BAP FBY-11-3501 (2010-…), Yardımcı Araştırmacı.

Sona Eren :

2.        AlxGa1-xN’ a Dayalı Schottky Kontaklarve Elektriksel Karakteristiklerinin İyileştirilmesi, TÜBİTAK 110T369 (2010-2013), Bursiyer

3.        Metal/yarıiletken ve Metal/yalıtkan tabakası/ yarıiletken eklemlerinkarakteristik parametrelerinin belirlenmesi, ERÜ-BAP FBA-09-1073 (2009-2012), YardımcıAraştırmacı.

4.        Metal/GaN Kontakların Yapımı ve Sıcaklığa Bağlı Elektriksel Ölçümler, ERÜ-BAPFBY-11-3826 (2010-2011), Yardımcı Araştırmacı.

5.        AlxGa1-xN’a DayalıDevre Elemanı Üretimi ve Elektriksel Karakterizasyonu, ERÜ-BAP FBD-10-3308 (2010-2013), TezProjesi

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015