Doç. Dr. Ahmet DOĞAN
Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı

Doktora

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2002

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1999

İş Deneyimi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1999-2002

Arş. Gör.

Fırat Üniversitesi

2002-2008

Yrd. Doç. Dr.

Ahi Evran Üniversitesi

2008-2016

Doç. Dr.

Ahi Evran Üniversitesi

2016-

 

Doğum Yeri

Kayseri/1977

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015