Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN
Ziraat Fakültesi / Zootekni

Doktora

Leeds Üniversitesi Biyoloji Fakültesi Hayvan Besleme Fizyolojisi Bölümü, İngiltere

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Samsun

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Samsun

İş Deneyimi

1992-1994: OMU Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (Araş.Gör)

1994-2011: MKU Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (Araş.Gör, Yrd.Doç.Dr., Doç.Dr.)

 2012-      : AEÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (Profesör)

Doğum Yeri

Köyceğiz-1969

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015