Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Salih ŞİMŞEK
Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri

Doktora

Ankara Üniversitesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Lisans

Erciyes Üniversitesi / Matematik

İş Deneyimi

Cumhuriyet Üniversitesi / Araştırma Görevlisi / 2010-2017

Ahi Evran Üniversitesi / Öğretim Üyesi (Dr.) / 2017-Halen

Doğum Yeri

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015