Öğr. Gör. Ahmet YALÇINKAYA
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu / Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri

Doktora

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Tez Dönemi)

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yönetim Bilimleri Programı

Lisans

Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Kırşehir 09.09.1984

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015