Araş. Gör. Dr. Ahu Alev ABACI BAYAR
Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Doktora

Toplam Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilimdalı

Yüksek Lisans

Orman Mühendisliği Bölümü-Silvikültür Anabilimdalı

Lisans

Orman Mühendisliği

İş Deneyimi

Özel sektörde Orman Mühendisi/ 2008-2009

Tunceli Üniversitesi/Tunceli Meslek Yüksek Okulu/Öğretim Görevlisi/ 2009-2010

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü/Araştırma Görevlisi/2010-2014 

Ahi Evran Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü/Araştırma Görevlisi/2014-2016

Üniversite içi Görevlendirme ile Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında Araştırma Görevlisi/ 2016(mart ayı)-2016(kasım ayı)

Ahi Evran üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü /Araştırma Görevlisi Doktor /2016 (eylül ayı)-halen

 

Doğum Yeri

Elbistan/22.03.1984

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015