Doç. Dr. Ali AKBULUT
Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik
Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015