Dr. Öğr. Üyesi Arzu KAN
Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi

Doktora

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi ABD

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İş Deneyimi

-Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü (2002-2016)

Doğum Yeri

Çubuk-Ankara 1977

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015