Araş. Gör. Günseli Ayça YILDIRIM
Fen Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet ABD

Yüksek Lisans

Mississippi Eyalet Üniversitesi, Sosyoloji MA

Lisans

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Ankara

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015