Araş. Gör. Aykut BULUT
Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Doktora

ODTÜ, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yüksek Lisans

ODTÜ, İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi

Lisans

Gazi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İş Deneyimi

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Eğitim Fakültesi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2010 – 2018

Arş. Gör. Eğitim Fakültesi - Ahi Evran Üniversitesi 2019 –
     
     

Doğum Yeri

İstanbul / 1987

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015