Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül FİLİK
Ziraat Fakültesi / Tarımsal Biyoteknoloji

Doktora

Akdeniz Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Zootekni Anabilim Dalı 2009-2015

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Zootekni Anabilim Dalı 2005-2008

Lisans

Akdeniz Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Hayvansal Üretim Programı 2000-2004

İş Deneyimi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi- Zootekni Bölümü-Hayvan Besleme Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 2006-2015

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü-Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor  2015-2018

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü-Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Doktor  2018-Halen devam ediyor

Doğum Yeri

Karaman

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015