Doç. Dr. Azize Serap TUNÇER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doktora

Ankara Üniversitesi (SBE) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi (SBE) Kamu Yönetimi

Lisans

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi

İş Deneyimi

Yardımcı Doçent             Kamu Yönetimi Bölümü   Ahi Evran Üniv.     2009-2013

Doçent                           Kamu Yönetimi Bölümü   Ahi Evran Üniv.     2013-….

Doğum Yeri

Diyarbakır, 19.11.1963

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015