Araş. Gör. Barış ÖZEL
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Gıda Mühendisliği

Doktora

ODTÜ Gıda Mühendisliği 2013-devam ediyor (Bütünleşik Doktora)

Yüksek Lisans

-

Lisans

ODTÜ Gıda Mühendisliği 2013

İş Deneyimi

Şubat 2014- Eylül 2014      Ahi Evran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. (33a) 

Eylül 2014- Devam Ediyor  ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. (35. Madde) 

Doğum Yeri

İzmir-1990

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015