Dr. Öğr. Üyesi Başak TUNA
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

Doktora

The University of Bradford - The United Kingdom, Faculty of Engineering and Informatics, Chemical Engineering (2013-2016) Thesis: Chain extension of PA6 and PA6/organoclay nanocomposites

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (2011-2013) Tez: Geri dönüştürülmüş PLA’nın özelliklerinin reaktif harmanlama ile zincir uzatıcılar kullanılarak geliştirilmesi

Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü (2007-2011) Tez: Poli(etilen-co-vinil asetat) karbon nanotüp nanokompozitlerinin hazırlanması ve özelliklerinin incelenmesi

İş Deneyimi

1. 2019- , Dr Öğretim Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD.

2. 2017-2019, Araştırma Görevlisi Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler ABD.

3. 2013-2016, Doctoral Research Associate, The University of Bradford, Faculty of Engineering and Informatics, R&KT Center of Advanced Materials Engineering, Polymer IRC.

Doğum Yeri

Çanakkale

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015