Araş. Gör. Battal Göktürk GÖK
Fen Edebiyat Fakültesi / Psikoloji

Doktora

Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2016 - 2019)

Lisans

Psikoloji, Çağ Üniversitesi (2011-2016)

İş Deneyimi

2015 - 2016 Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Stajyer Psikolog

2017-2018   Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stajyer Psikolog (Klinik)

                    Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stajyer Psikolog (Klinik)

2017 - ...     Ahi Evran Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi

Doğum Yeri

Kadirli / 1992

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015