Prof. Dr. Cemalettin İPEK
Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri

Doktora

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (Ankara Üniversitesi)

Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Lisans

Kamu Yönetimi (ODTÜ)

İş Deneyimi

5. Akademik Unvanlar

Yrd. Doç. Dr.: Eğitim Bilimleri Bölümü (Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ABD); YYU; 2000-2004

Yrd. Doç. Dr.: Eğitim Bilimleri Bölümü (Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ABD); RTEÜ; 2004-2012

Doç. Dr.       : Eğitim Bilimleri Bölümü (Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ABD); RTEÜ; 2012-2016

Doç. Dr.       : Eğitim Bilimleri Bölümü (Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ABD); AEÜ; 2016-2017

Prof. Dr.       : Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı; AEÜ; 2017- ---

Doğum Yeri

1967-Şalpazarı

Yabancı Diller

İngilizce (KPDS: 80)

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015