Araş. Gör. Dilek FERUDUN
Fen Edebiyat Fakültesi / Coğrafya

Doktora

Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı

Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Kahramanmaraş-12 Şubat

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015