Doç. Dr. Doğan Yaşar
Fen Edebiyat Fakültesi / Fizik

Doktora

İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

Yüksek Lisans

İÜ Adli Tıp Enstitüsü

Lisans

İÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015