Araş. Gör. Ece YOLTAY
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Mimarlık

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2017-

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2014-2016

Lisans

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2008-2013

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Ankara / 16.01.1990

Yabancı Diller

İngilizce, Almanca

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015