Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKTOKLU
Ziraat Fakültesi / Peyzaj Mimarlığı

Doktora

İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

İş Deneyimi

  1. 1986-1995 : Araştırma Görevlisi (İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı)
  2. 1995-2009 : Yrd.Doç.Dr. (Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı)
  3. 2009-         : Yrd.Doç.Dr. (Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı)

AKADEMİK  VE  İDARİ  GÖREVLERİ

GÖREV DÖNEMİ          GÖREVİ                                                                                                                               KURULUŞ

2003-2007                     Kırıkhan MYO Müdürlüğü                                                                                                     M.K.Ü. Kırkhan MYO

2003-2009                     M.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu Üyeliği          M.K.Ü Fen-Edebiyat Fak.

2001-2003                     Bölüm Başkan Yardımcılığı                                                                                                   M.K.Ü Fen-Edebiyat Fak.

1999-2000                     Bilgisayar Bil. Araş. ve Uyg. Kurulu Üyeliği                                                                           M.K.Ü Fen-Edebiyat Fak.

1997-2006                     M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu Üyeliği            M.K.Ü Fen Bilimleri Enst.

1996-2009                     Fakülte Kurulu üyeliği;                                                                                                           M.K.Ü Fen-Edebiyat Fak.

                                      1996-2000 (Bölüm Başkanı olarak)

                                      2000-2003 (seçilmiş Yrd.Doç. temsilcisi olarak)

                                      2007-2009 (seçilmiş Yrd.Doç. temsilcisi olarak)

1996-2000                     Bölüm Başkanlığı                                                                                                                   M.K.Ü Fen-Edebiyat Fak.

1996-2000                     Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı                                                                                           M.K.Ü Fen-Edebiyat Fak.

1996-1999                     Fakülte Satınalma Komisyonu Üyeliği                                                                                    M.K.Ü Fen-Edebiyat Fak.

 

ÖĞRETİM  GÖREVLERİ

Lisans Dersleri

GÜZ YARIYILI                                                                         BAHAR YARIYILI

Biyoloji ve Çevre I                                                                    Genel Botanik

Genel Biyoloji I                                                                         Genel Botanik Laboratuvarı

Genel Biyoloji Lab. I                                                                 Yosun ve Eğreltiler Lab.

Bitki Anatomisi ve Morfolojisi                                                    Bitki Morfolojisi

Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Lab.                                            Bitki Morfolojisi Lab.

Tohumsuz Bitkiler                                                                     Tohumlu Bitkiler

Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı                                                Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı

Sistematiğe Giriş                                                                       Sistematiğin Esasları

Mikroteknik Laboratuvarı I                                                         Ekoloji

Bitki Fizyolojisi                                                                           Evrim

Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı                                                      Türkiye Florası

Vejetasyon Bilimi                                                                       Bitki Ekolojisi

Biyoiklim (Seçmeli Ders)                                                            Türkiye Geofitleri (Seçmeli Ders)

Doğal Koruma Alanlarıı Florası (Seçmeli Ders)                         Türkiye Vejetasyonu (Seçmeli Ders)

Herbaryum Teknikleri (Seçmeli Ders)

Ekonomik Bitkiler (Seçmeli Ders)

Botanik I (Ziraat Fakültesi)                                                          Botanik II (Ziraat Fakültesi)

Taksonomi (Antropoloji)

Bitki Sistematiğine Giriş (Peyzaj Mimarlığı Böl.)

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

GÜZ YARIYILI                                                                             BAHAR YARIYILI

Bitki Hücre Metabolizması I                                                         Bitki Hücre Metabolizması II

Yüksek Bitkilerin Tayin ve Değerlendirilmesi I                             Yüksek Bitkilerin Tayin ve Değerlendiril­mesi II

Botanikte Sistematik Prensipler                                                   Çiçek Biyolojisi

Bitki Sistematiği Terminolojisi                                                       Bitki Sistematiği Terminolojisi

Açık Tohumluların Kökeni                                                             Kapalı Tohumluların Kökeni

Faydalı Bitkiler                                                                              İleri Herbaryum Teknikleri

Türkiye’nin Floristik Yapısı                                                            Bitki Taksonomisinin Temel Prensipleri

 

Doğum Yeri

YOZGAT / 11.01.1961

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015