Dr. Öğr. Üyesi Emre ŞİRİN
Ziraat Fakültesi / Tarımsal Biyoteknoloji

Doktora

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölünü

İş Deneyimi

Araştırma Görevlisi : 2006-2009

Öğretim Görevlisi   : 2009-2012

Yard. Doç. Dr.        : 2012- Devam

Doğum Yeri

Alaca/1979

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015