Dr. Öğr. Üyesi Emre YAVUZER
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Gıda Mühendisliği

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Su Bilimleri Mühendisi

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Niğde, 1981

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015