Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOYUNCU
Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı

Doktora

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (2016) Azmî Pir Mehmed’in Enîsü’l-Ârifîn’i (İnceleme-Tenkitli Metin), Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi (2012) “Nuruosmâniye Kütüphanesi 4962 Numaralı Mecmua (1b-83a, Transkripsiyonlu Metin-İnceleme)” Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi (2009)

İş Deneyimi

2011-2017 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi

2017- Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yardımcı Doçent

Doğum Yeri

Kırıkkale/1986

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015