Dr. Öğr. Üyesi Fevziye Şüheyda HEPŞEN TÜRKAY
Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı / 2010

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı / 2004

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü / 1999

İş Deneyimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi / 2005 - 2009

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM, Samsun Toprak Su Araştırma Enstitüsü / Mühendis / 2009 - 2011

Amasya Üniversitesi / Öğretim Görevlisi / 2011 - 2012

Amasya Üniversitesi / Yardımcı Doçent Doktor / 2012 - 2015

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü / Yardımcı Doçent Doktor / 2015 - Halen

 

Doğum Yeri

Merzifon

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015