Araş. Gör. Gizem ÖZDEMİR
Ziraat Fakültesi / Tarımsal Biyoteknoloji

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği A.B.D. (devam ediyor)

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği A.B.D. (2013)

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü (2009)

İş Deneyimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Pilot Süt İşleme Tesisi, Gıda Mühendisi (2009-2011) 

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi (2011-devam ediyor)

Doğum Yeri

İzmir / 26 Kasım 1987

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015