Dr. Öğr. Üyesi Gökhan FİLİK
Ziraat Fakültesi / Tarımsal Biyoteknoloji

Doktora

Çukurova Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Zootekni Anabilim Dalı 2009-2013 / Çukurova Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 2014-..

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Zootekni Anabilim Dalı 2005-2009 / Çukurova Üniversitesi-Sosya Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı 2011-2014

Lisans

Mustafa Kemal Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Hayvansal Üretim Programı 2001-2005 / Anadolu Üniversitesi-İşletme Fakültesi-İşletme Programı 2003-2007

İş Deneyimi

1) Mart 2011- Mayıs 2012 GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Hayvancılık Araştırmaları Bölüm Başkanlığı-Şanlıurfa-Teknik Personel(Mühendis)

2) Mayıs 2012- Ekim 2013 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM, Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmalar Dairesi-Ankara-Teknik Personel (Mühendis)

Doğum Yeri

Gaziantep/1982

Yabancı Diller

İngilizce, İtalyanca

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015