Araş. Gör. Gülçin CEBECİOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji

Doktora

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2015- Devam ediyor)

Yüksek Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2012- 2015)

Lisans

Hacettepe Üniversitesi (2009), Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu (2018- Devam ediyor)

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Kırşehir/ 1987

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015