Doç. Dr. Gülçin İLGEZDİ BERTRAM
Fen Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji

Doktora

Eberhard Karls Universität Tübingen, Geowissentschaftliche Fakültät, Ur und Früchgeschichte/Eberhard Karls University Tübingen (Germany), Faculty of Geosciences, Bioarchaeology, Prehistory

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Prehistorya/University of İstanbul, Institution of Social Science, Prehistory

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı/ University of İstanbul, Department of Archaeology and Art Historian, Prehistory

İş Deneyimi

Doçentlik: Nisan 2018 YÖK'ten doçentlik ünvanı almıştır. 

Doğum Yeri

1972 Berlin/Almanya (Germany)

Yabancı Diller

İngilizce, Almanca/English, German

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015