Dr. Öğr. Üyesi Hafize Nagehan KÖYSÜREN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Çevre Mühendisliği

Doktora

Selçuk Üniversitesi-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Çevre Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Çevre Mühendisliği Bölümü

Lisans

Selçuk Üniversitesi-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Çevre Mühendisliği Bölümü

İş Deneyimi

Arş.Gör.-Selçuk Üniversitesi-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Çevre Mühendisliği Bölümü (2006-2014)

Doğum Yeri

Konya / 26.04.1982

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015