Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIR
Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri

Doktora

Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Fen Bilimleri Ensitüsü-Tarla Bitkileri

Yüksek Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Fen Bilimleri Ensitüsü-Tarla Bitkileri

Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Tarla Bitkileri Bölümü

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Soma/1985

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015