Doç. Dr. Hakan SEPET
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Çevre Mühendisliği

Doktora

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Botanik

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Botanik

Lisans

Fırat Üniversitesi biyoloji

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Kula/Manisa

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015