Doç. Dr. Hasan ARSLANOĞLU
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Kimya Ve Proses Mühendisliği

Doktora

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü (2009-2016)

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü (2005-2008)

Lisans

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü (2001-2005)

İş Deneyimi

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi, 2010-2019

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümü, Doktor Öğretim Üyesi, 2019-2020

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümü, Doçent Doktor (ÜAK-22.01.2020), 2020-Devam Ediyor.

Doğum Yeri

ELAZIĞ/1983

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015