Doç. Dr. Hasan Gökhan DOĞAN
Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi

Doktora

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.

Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü.

İş Deneyimi

----------Arş. Gör. (2011-2014): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü.

----------Dr. Öğr. Üyesi (2014-2019): Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü.

----------Doç. Dr.           (2019-Halen): Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü.

 (BÖLÜM BAŞKANI)

Doğum Yeri

Tokat-Turhal/10.07.1982

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015