Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ÇAYIROĞLU
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Bitkisel Ve Hayvansal Üretim

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstirüsü

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstirüsü

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Ünye - 02.01.1965

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015