Doç. Dr. Hülya ÖZTÜRK
Fen Edebiyat Fakültesi / Fizik

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fizik Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fizik Öğretmenliği

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Yabancı Diller

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015