Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERTUĞRUL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doktora

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı 2016

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı 2008

Lisans

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2006

İş Deneyimi

Ahi Evran Üniversitesi, Öğr. Gör., TBMYO, 2008-2016 

Ahi Evran Üniversitesi, Yrd.Doç.Dr., İİBF/Kamu Yönetimi, 2016-...

Doğum Yeri

Kırşehir, 1983

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015