Doç. Dr. Hüseyin KURT
İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2003)

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1996)

Lisans

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1991)

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Trabzon / 1968

Yabancı Diller

Arapça, Fransızca

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015