Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
Fen Edebiyat Fakültesi / Felsefe

Doktora

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tarihi Anabilim dalı- 1989

Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri- 1982

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü- 1972

İş Deneyimi

1-  Kısa süreli de olsa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullarda çalıştı ve milli eğitim müdür yardımcılığına kadar yükseldi.

2- Görev yaptığı Niğde Eğitim Enstitüsünün 1982 yılında; Niğde Eğitim Yüksekokulu adıyla Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlanmasıyla Okulun Müdürlüğüne atandı ve akademik çalışmalara başladı.

3- 1985 Yılında başladığı doktorasını üç yılda tamamladı ve S. Ü. Niğde eğitim Yüksekokuluna eğitim felsefesi yardımcı doçenti olarak atandı.

4- Uzun süre Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı yaptı ve bu görevdeyken 1997 yılında; içinde YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının da bulunduğu bir heyetle; öğretmen yetiştirme sistemini incelemek üzere; Amerika birleşik Devletlerine gitti. Georgia ve Arizona eyaletlerinde; öğretmen yetiştirme, eğitimde uygulanan yöntem ve teknikler, okullarda uygulama çalışmalarına katıldı.

5- NÜAF destekli araştırma projesiyle; "Belçika ve Türkiye'de Zorunlu Eğitim"konusunda araştırma yapmak üzere; 1998- 1999 Öğretim yılında Belçika'da bulundu. Hem araştırmayı yürüttü, hem de Athéne Royale Kıraliyet Dil Okuluna devam etti. Arada Belçika, Almanya ve Fransa'nın çeşitli kentlerinde Türk işçilerine konferanslar verdi.

6- KSÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri öğretim üyeliği ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Öğretmen adaylarına Pedagojik Formasyon Eğitimini Yürüten Komisyon üyeliğinde bulundu ve Felsefe, Felsefeye Giriş, Bilim Felsefesi dışında Eğitim Bilimlerine Giriş ve Ölçme- Değerlendirme dersleri verdi.

7- KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği yaptı ve Eğitim Bilimleri Yüksek lisans proğramında Eğitimin Felsefi Temelleri, Yönetim Felsefesi, Toplum Felsefesi ve Düşünce Tarihi derslerini okuttu.

Doğum Yeri

Kahramanmaraş / Topçalı / 10. 11. 1950

Yabancı Diller

Fransızca / İngilizce / Latince

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015