Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ERDOĞAN
Ziraat Fakültesi / Tarımsal Biyoteknoloji

Doktora

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD (2017)

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji ABD (2012), Institute of Food Research, Norwich, UK (2010 Summer Term), University of Jagiellonian, Faculty of Biotechnology, Krakow, Poland (2010-2011 Winter Term)

Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (2009)

İş Deneyimi

Araştırma Görevlisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (2011-2017)

Araştırma Görevlisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü (2017-2018)

Dr. Öğr. Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü (2018-...)

Doğum Yeri

AYDIN

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015