Araş. Gör. İbrahim ÖZ
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği

Doktora

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2015- )

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2012-2015)

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2008-2012)

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Yabancı Diller

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015