Araş. Gör. Dr. O. İnan ŞENSES
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2017.

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2010.

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2006.

İş Deneyimi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, 2010-2012.

Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, 2012-2017.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Dr., 2017-.

Doğum Yeri

Kırıkkale/ 1984

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015