Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK
İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri

Doktora

Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir Bilim Dalı

Lisans

Ankara Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

İş Deneyimi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri /Tefsir Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi - (06.08.2018- devam ediyor)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk. Yrd. - (10.10.2018- devam ediyor)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yrd. - (23.07.2019- devam ediyor)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fak. Kur. Üyesi - (13.09.2019- devam ediyor)

Doğum Yeri

Kırıkkale

Yabancı Diller

Arapça-İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015