Dr. Öğr. Üyesi Işık ADAK ADIBELLİ
Fen Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı

İş Deneyimi

1-TEZLER

Derece

Alan

Tez 

Yıl

Lisans

Klasik Arkeoloji

Arykanda Sigillataları

1995

Y. Lisans

Klasik Arkeoloji

Zeugma Sigillataları

1997

Doktora

Klasik Arkeoloji

 Tarsus Geç Roma Seramiği

2006

 

2- ÜNVANLAR

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Müze Araştırmacısı

Arkeoloji

Tarsus Müzesi

1998-2007

Arkeolog

Arkeoloji

Maraş Müzesi

2007-2008

Yrd. Doç. Dr.

Arkeoloji

Ahi Evran Üniversitesi

2008-

 

3-YAYINLAR VE ATIFLAR

  • Ulusal sempozyumlarda sunulan ve tam metni bildiri kitabında ve elektronik ortamda yayınlanmış, sözlü tebliğler.

 

Adak Adıbelli I. 2007, “Tarsus Roma Hamamı 200 Yılı Kazısı” 15. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Bildiri Kitabı 25-40.

Adak Adıbelli I. 2008, “Tarsus Roma Hamamı 2006 Yılı Kazısı” 16. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Bildiri Kitabı 101-114.

  • Uluslararası sempozyumlarda sunulan ve tam metni bildiri kitabında ve elektronik ortamda yayınlanmış, sözlü tebliğler.

Adak Adıbelli I. 2013, “Tarsus Roma Hamamı Cam Fırınları” Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, ed. Çiğdem Gençler Güray, 93-102

Adak Adıbelli I. 2013, “Tarsus Roma Hamamı 2011 Yılı Çalışmaları” 2. Tarsus Kent Sempozyumu, bildiriler kitabı ed. Yüksel Özdemir, Ali Cerrahoğlu, 192-196.

Adak Adıbelli I. 2014, “2012 Kırşehir Kale Höyük Kazısı” KST, 35- 2, 206-310.  

Adak Adıbelli I. 2015, “2013 Kırşehir Kale Höyük Kazısı” KST, 36-3, 257-270.

Adak Adıbelli I. 2016, “2014 Kırşehir Kale Höyük Kazısı, KST,37- 3, 45-56.

  • Ulusal Kitapta Bölüm

Adak Adıbelli I. 2013, Tarsus Cumhuriyet Alanında Bulunan İnsan Tasvirli Afrika Kırmızı Astarlıları”  K. Levent Zoroğluna Armağan, ed. Mehmet Tekocak, 19-28.

Adak Adıbelli I. 2016, Kırşehir Kale Höyük Kazıları, Kırşehir, Arkeoloji ve Paleoantropoloji Çalışmaları, 83-104, Ankara.

  •             Bildiriler

Adak Adıbelli I., “Tarsus Roma Hamamı Kazısı” 16. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları  Sempozyumu, 34-26 Nisan 2006-Alanya.

Adak Adıbelli I., “Tarsus Roma Hamamı 2006 Yılı Kazısı” 16. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları  Sempozyumu, 25-27 Nisan, 2007-Marmaris.

Adak Adıbelli I., “Tarsus kırmızı Astarlı Geç Roma  Seramikleri”, Helenistik ve Roma Dönemi Seramik Çalışmaları Sempozyumu 1, 11-14 Haziran 2009- Kaunos.

Adak Adıbelli I., “Kırşehir Kalehöyük Pişmiş Toprak Kapları” Ahi Evran Üniversitesi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, 19-20 Nisan, 2010-Kırşehir.

Adak Adıbelli I., “Tarsus Roma Hamamı Cam İşlikleri” Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu 17-20 Haziran, 2010-Kaunos.

Adak Adıbelli I.,     “Tarsus Roma Hamamı Opus Sectile Zemin Döşemesi”  V. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyumu 28-30 Haziran 2011 – Kahramanmaraş.                              

Adak Adıbelli I.,  Tarsus Roma Hamamı 2011 Yılı Çalışmaları, 2. Tarsus kent Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, Tarsus.

Adak Adıbelli I.,  Günümüzde Çağdaş Müzecilik Anlayışı, Dünya Müzecilik Günü Paneli, 21 Mayıs 2012, Tekirdağ.

Adak Adıbelli I., “Kırşehir’in Saklı Geçmişi Kalehöyük” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Kalehöyük  Kazısı Sempozyumu, 15-Mayıs, 2013, Kırşehir.

Adak Adıbelli I., “Kırşehir Kale Höyük  2012 Kazı Çalışmaları ” 35. Uluslar Arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2013 Muğla.

Adak Adıbelli I., “Kırşehir Kale Höyük  2013 Kazı Çalışmaları ” 36. Uluslar Arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2014 Gaziantep.

Adak Adıbelli I., “Kırşehir Kale Höyük  2014 Kazı Çalışmaları ” 37. Uluslar Arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2015 Erzurum.

Adak Adıbelli I., “Kırşehir Kale Höyük  2015 Kazı Çalışmaları ” 38. Uluslar Arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2016 Edirne.

Adak Adıbelli I., “Tarsus Kırsalından Helenistik Devir Buluntular” Antik Çağda Akdeniz’de Kırsal ve Kent, 07-09 Nisan 2016, Mersin.

Adak Adıbelli I., “Antik Devirde Yaşlı Figürgeri ” 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 4-6 Mayıs 2017, Kırşehir. 

Adak Adıbelli I., “Kırşehir Kale Höyük  2016 Kazı Çalışmaları ” 39. Uluslar Arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2017 Bursa.

 

 

4- KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI

2008 Yılı: Kelenderis Kazısı (Mersin-Aydındıncık) (Prof. Dr. Levent Zoroğlu  başkanlığında)

2009 Yılı: Heraion Teikhos Kazısı (Tekirdağ) (Prof. Dr. NeşeATİK başkanlığında)

                :Denizli ve Aydın İlleri Yüzey Araştırması ( Prof Dr. Neşe ATİK başkanlığında)

                : Kırşehir Kalehöyük Kazısı (Kırşehir) Kırşehir Müzesi başkanlığında Prof Dr. Neşe ATİK bilimsel danışmanlığında)

2010 yılı: Heraion Teikhos Kazısı (Tekirdağ) (Prof. Dr. Neşe ATİK başkanlığında)

                Denizli ve Aydın İlleri Yüzey Araştırması (Prof Dr. Neşe ATİK başkanlığında)

2011 Yılı: Heraion Teikhos Kazısı (Tekirdağ) (Prof. Dr. NeşeATİK başkanlığında)

Tarsus Roma Hamamı Temizlik ve Çizim Çalışmaları, Yrd. Doç.Dr. Işık Adak Adıbelli Başkanlığında

2012 Yılı: Kırşehir Kalehöyük Kazısı (Kırşehir) (Kırşehir Müzesi başkanlığında, Yrd. Doç.Dr. Işık Adak Adıbelli danışmanlığında)

2013 yılı: Kırşehir Kalehöyük Kazısı (Kırşehir) (Kırşehir Müzesi başkanlığında, Yrd. Doç.Dr. Işık Adak Adıbelli danışmanlığında)

Tarsus Zeytin Pazarı (Roma Rezervuar Yapısı) kurtarma kazısı (Tarsus Müzesi Başkanlığında, Yrd. Doç.Dr. Işık Adak Adıbelli danışmanlığında)

2014 Yılı: Kırşehir Kalehöyük Kazısı (Kırşehir) (Kırşehir Müzesi başkanlığında, Yrd. Doç.Dr. Işık Adak Adıbelli danışmanlığında)

2014 Yılı: Tarsus Zeytin Pazarı (Roma Rezervuar Yapısı) kurtarma kazısı (Tarsus Müzesi Başkanlığında, Yrd. Doç.Dr. Işık Adak Adıbelli danışmanlığında)

2015 Yılı: Kırşehir Kalehöyük Kazısı (Kırşehir) (Kırşehir Müzesi başkanlığında, Yrd. Doç.Dr. Işık Adak Adıbelli danışmanlığında)

2016 Yılı: Kırşehir Kalehöyük Kazısı (Kırşehir) (Kırşehir Müzesi başkanlığında, Yrd. Doç.Dr. Işık Adak Adıbelli danışmanlığında)

2016 Yılı: Zeugma Kazısı (Gaziantep) (Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığında)

2017 Yılı : Kırşehir Kalehöyük Kazısı (Kırşehir) (Kırşehir Müzesi başkanlığında, Yrd. Doç.Dr. Işık Adak Adıbelli danışmanlığında)

 

5- BİLİMSEL  PROJELER

Proje No: SBA-10-05, Kırşehir Kale Höyük Kazı Çalışmaları (proje yöneticisi, tamamlandı).

Proje No: SBA-11-22, Tarsus Roma Hamamı Temizlik ve Çizim Çalışmaları (proje yöneticisi, tamamlandı).

Proje No: PYO-FEN.4001.12.038, Tarsus Roma Hamamı Opus-Sectile Zemin Döşemesi Restitüsyon Projesi, (proje yöneticisi, tamamlandı).

Proje No: PYO-FEN.4001.13.009, Kırşehir Kale Höyük 2013 yılı Kazı Çalışmaları (proje yöneticisi, 2015 yılında tamamlandı).

Proje No: PYO-FEN.4003.12.016, Yakın Doğu Yaradılış Mitoslarının Yunan Yaradılış Mitosuna Etkileri (Yüksek Lisan projesi, 2015 yılında Tamamlandı)

Proje No: PYO-FEN.4001.14.011, Kırşehir Kale Höyük 2014 yılı Kazı Çalışmaları (proje yöneticisi, 2016 yılında tamamlandı).

Proje No: PYO-FEN.4001.15.013. Kırşehir Kale Höyük 2015 Kazı ve Değerlendirme Çalışmaları (proje yöneticisi, devam ediyor).

Proje No: PYO-FEF.A3.16.030. Kırşehir Kale Höyük Arazi ve Buluntu Değerlendirme Çalışmaları (proje yöneticisi, devam ediyor).

Proje No: SBA-11.21, Tripolis Antik Kenti (Denizli Buldan Yenice Kent) Araştırma Çizim ve Yayın Projesi (araştırmacı, 2016 yılında tamamlandı)

6- ÖDÜLLER, HİZMETLER VE AKADEMİK DİĞER FAALİYETLER

  • Ulusal Ödüller

Kırşehir Kent Konseyi tarafından verilmiş “Teşekkür Belgesi”, 01.10.2016.

  • Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı (Üniversite dahil) kurul ve komisyonlarda Yöneticilik,

Bölüm Başkanlığı: Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 2012-2017.

  • . Sonuçlandırılmış Yüksek Lisans Tezi

Latif GÖKALP: Erken Cumhuriyet Dönemi Arkeolojik Kazılarının Değerlendirilmesi, 2011- 2013

Derya Kaya: Yakın Doğu Yaradılış Mitoslarının Yunan Yaradılış Mitosuna Etkileri, 2012-2015

 

 

Doğum Yeri

Konya , 14.03.1072

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015