Doç. Dr. İsmail Onur KIYMAZ
Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik

Doktora

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

İş Deneyimi

2015 – . . .     Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü.

2007 – 2015  Yrd. Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü.

2006 – 2007 Öğr. Gör. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü.

2003 – 2006  Öğr. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü.

2001 – 2003  Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü.

1995 – 2001  Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi.

 

Doğum Yeri

Denizli, 06.02.1971

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015