Öğr. Gör. Kağan GÜL
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri

Doktora

---

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi - Bilişim Enstitüsü - Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı (Bilgisayar Donanım Öğretimi İçin Artırılmış Gerçeklik Materyalinin Geliştirilmesi Ve Etkililiğinin İncelenmesi)

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi - Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (2 Boyutlu Haritalandırma Sistemi)

İş Deneyimi

Ahi Evran Üniversitesi - Öğretim Görevlisi
Hitit Üniversitesi - Öğretim Görevlisi - Yazılım Mühendisliği

Doğum Yeri

Samsun / 03.10.1983

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015