Araş. Gör. Dr. Kahraman İPEKDAL
Ziraat Fakültesi / Peyzaj Mimarlığı

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ekoloji ABD / Fransız Ulusal Zirai Araştırmalar Enstitüsü (INRA-Bordeaux)

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ekoloji ABD

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

İş Deneyimi

Kişisel web sitesi / Personal web page

Doğum Yeri

31.07.1979/İZMİT

Yabancı Diller

İngilizce, Fransızca, Almanca

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015