Prof. Dr. Kamile ŞANLI KULA
Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik

Doktora

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı.

Lisans

Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü.

İş Deneyimi

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi           : 23.02.2007

Doçentlik Tarihi                          : 07.01.2011                                        

Profesörlük Tarihi                       : 15.08.2016

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Ar.Gör.

İstatistik

Osmangazi Üniversitesi

1997-1999

Ar.Gör.

İstatistik

Ankara Üniversitesi

1999-2005

Dr.Ar.Gör. 

İstatistik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005-2006

Yar.Doç. Dr.

İstatistik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Şubat 2007

Yar.Doç. Dr.

Matematik

Ahi Evran Üniversitesi

Eylül 2007

Doç. Dr.

Matematik

Ahi Evran Üniversitesi

Ocak 2012

Prof. Dr.

Matematik

Ahi Evran Üniversitesi

Ağustos 2016

Doğum Yeri

Antalya/1975

Yabancı Diller

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015