Dr. Öğr. Üyesi Kimiyoshi MATSUMURA
Fen Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji

Doktora

Freie Üniversität Berlin, Vorderasiatische Altertumskunde, Deutschland

Yüksek Lisans

Tsukuba University, Cultural Anthlopology, Japan

Lisans

Tsukuba University, College of Humnities First Cluster of Colleges, Japan

İş Deneyimi

Doğum Yeri

16.02.1959 / Nagano, JAPONYA

Yabancı Diller

İngilizce, Almanca

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015